Aktuální verzi Katalogu procesů naleznete v produkčním systému zde: https://help.odok.cz/katalog-procesu

Katalog procesů obsahuje ucelenou metodiku určenou k podpoře legislativního a nelegislativního procesu. Detailně popisuje tvorbu legislativních a nelegislativních materiálů a naleznete zde rovněž grafické znázornění schvalovacího procesu jednotlivých druhů těchto materiálů. Kromě procesních grafů se v katalogu nacházejí např. ukázky legislativně technické terminologie, příkladů správné praxe či vzorů materiálů, jež jsou plně k dispozici nejen tvůrcům návrhů právních předpisů.

 

Nejdůležitější usnesení vlády upravující tvorbu a projednání legislativních a nelegislativních materiálů

Legislativní pravidla vlády (PDF, 440 kB)

Jednací řád vlády (PDF, 220 kB)

Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) (PDF, 172 kB)

Směrnice vlády o postupu při zasílání návrhů legislativních aktů ES/EU a materiálů Evropské komise Poslanecké sněmovně a Senátu (PDF, 292 kB)

Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU (PDF, 216 kB)

Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání a ukončování platnosti mezinárodních smluv (PDF, 152 kB)

Pověření členů vlády koordinační a informační funkcí (PDF, 32 kB)